doritr

April 22 2024

התקנת מכשירי חשמל בכל בית, היא דבר אשר דורש שמירה עליהם וכן טיפול שוטף בהם. אחד המכשירים שדורשים תחזוקה מיטבית בכדי שיפעל בצורה תקינה ובכדי שישמר לאורך ...

doritr3 min read

January 14 2024

המלחמה משפיעה בצורה דרמטית ביותר על לא מעט אנשים. בין אם מדובר על אנשים שנפגעו בצורה ישירה מהמלחמה ובין אם מדובר על כאלה שחווים אותה בצורה עקיפה באופן י...

doritr3 min read